نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای استفاده از سامانه

کاربر محترم

به منظور استفاده از سامانه اعتبار سنجی مجوز واحد فناوری لازم است شماره سریال، تلریخ صدور مجوز و شماره مجوز که در بالای مجوزهای صادر شده درج گردیده است، در فیلدهای مریوطه ثبت و پس از وارد کردن کد امنیتی کلید جستجو را انتخاب نمایید.